HYDRAULGRÄVNINGAR AB - ETT BRETT URVAL AV TJÄNSTER!

Hydraulgrävningar AB har idag 10 grävmaskinister och kan erbjuda dig en mängd olika tjänster. Vi finns i Västerås och arbetar främst inom Mälardalen. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och bland några av våra kunder hittar du NCC, PEAB och Västerås kommun.

Alla försäkringar är tecknade i Länsförsäkringar Bergslagen till fullvärde vilket ger ett gott skydd åt företaget och beställaren. 

Företaget är medlem i U-schakt ekonomisk förening och Maskinentreprenörerna
Företaget har F-skatt och bevis härpå lämnas vid begäran. 

Samtliga maskiner revisions- och brandbesiktigas vart år enligt lag. Som bevis för detta finns protokoll på senast utförda besiktning. Exemplar av sådant protokoll, förarbevis samt behörigheter finns tillgängligt hos U-schakt. 

Företaget utför arbeten i huvudsak på två sätt: timtidsuthyrning och anbud. 

När det gäller timtidsuthyrning så ersätts all maskintid med ett på förhand uppgjort timpris inklusive förare och drivmedel. Överenskommelse görs med beställaren om pris gällande maskintransport och olika typ av utrustning som kan komma till användning vid utförandet av arbetet. 

Våra tjänster:

 • Husgrunder
 • Grundisolering
 • VA-arbeten
 • Trekammarbrunn
 • Fjärrvärme/kyla
 • Dränering
 • Planering
 • Schaktarbeten
 • Vägbygge/Skogsvägar
 • Hålslagning
 • Dikesrensning
 • Bergbilning
 • Betongbilning
 • Vägrenhållning
 • Rivning
 • Kabelarbeten
 • Infiltration
 • Sopning
 • Trädfällning
 • Muddring
 • Pålning
 • GPS-körning
 • Snöröjning
 • Lastbilstransporter
 • Lastbilskran
 • Dumpertransporter
 • Stockmattor