HYDRAULGRÄVNINGAR AB - BRED ERFARENHET OCH KOMPETENS!

Lennart Karlsson började sin karriär som grävmaskinist redan 1965 och 1978 tog han steget och startade eget företag, Hydraulgrävningar. Fram till 1994 arbetade Lennart ensam som grävmaskinist i företaget.

När sonen Daniel som nyutbildad grävmaskinist gick ut Hässlögymnasiet våren 1994 fick han anställning i företaget. Därefter har Hydraulgrävningar expanderat och 10 grävmaskinister är numera anställda. Vi arbetar med entreprenadarbete och anläggningsarbete och har en maskinpark på 23 maskiner. 

Företaget har bred erfarenhet och kompetens och vi har utbildningar inom EBR, Arbete på väg, Farligt gods, Heta arbeten och Räddning på väg. Vi äger i dagsläget 23 maskiner med många olika tillbehör och arbetet med bokföring och övriga kontorsgöromål utförs av Ulla, Lennarts hustru.

Hydraulgrävningar AB:s omsättning är för närvarande omkring 18 mkr.


Revisionsbyrå: Grant Thornton